Ocenění Strážnický modrotisk

Zápis na seznam kulturního dědictví UNESCO

Zápis na seznam kulturního dědictví UNESCO

Rok 2018 zápis statku BLAUDRUCK / MODROTISK / KÉKFESTÉS / MODROTLAČ, rezervážní ruční tisk a barvení indigem v Evropě na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNE...

Mistr tradiční rukodělné výroby JMK kraje

Mistr tradiční rukodělné výroby JMK kraje

V roce 2017 byl modrotiskaři Františku Jochovi udělen titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje. Titul na krajské úrovni navazuje na celostátního ocenění Nositel tradice lidové výroby...

Zápis do seznamu tradiční lidové kultury

Zápis do seznamu tradiční lidové kultury

Zápis technologie výroby modrotisku do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR rok 2014. Uvedený seznam je národní podobou celosvětového Reprezentativního seznamu nemateriálního kult...

Tradiční výrobek Slovácka

Tradiční výrobek Slovácka

Od roku 2008 jsme také nositeli regionální značky Tradiční výrobek Slovácka. Cílem stejnojmenného projektu je prezentace regionu prostřednictvím jeho specifik a podpora tradičních výrobků a výrob...

Nositel tradice lidové výroby

Nositel tradice lidové výroby

V roce 2004 byl modrotiskaři Františku Jochovi udělen titul Nositel tradice lidové výroby. Cílem tohoto programu je ocenit a zviditelnit tvůrce, jejichž práce vychází z tradice a kteří své umění předá...