Eva Horáková

Eva Horáková své výtvarné nadání rozvíjí od dětství. Již tehdy se na Lidové škole umění pod vedením své oblíbené učitelky Antonie Dostálkové seznámila s technikou modrotiskové tvorby. S modrotiskem dále pracovala v rámci studia na Pedagogické fakultě v Brně a poté s dětmi ve výtvarných kroužcích na Základní a Základní umělecké škole v Uherském Hradišti.

Potřeba uměleckého vyjádření přinášející radost a odreagování vede Evu Horákovou k práci s modrotiskem: … Po jejím ukončení [vysoké školy] jsem si tvořila modrotisky jen tak pro radost „do šuplíku“ Od té doby mě to neopustilo. Čas od času propadám „modrotiskovému šílenství“. Láká mě kreslit nejen na bílé plátno, ale využívám i barevného podkladu pro doladění námětu či atmosféry. Obrázky jsou tvořeny z volné ruky tenkým štětcem, někdy doplněné otisky listů nebo malých gumových tiskátek. Občas je dotvářím i po vybarvení. Podle námětu zvýrazňuji některé drobné části, např. zlatou konturou nebo červeným fixem na látku.

Ve své tvorbě se často inspiruji tradicí lidového umění, světem pohádek a vytvářím si svůj vlastní „vnitřní soukromý vesmír“, do kterého čas od času nechám během mých výstav nahlédnout i ty, kterým je blízké podobné vnímání světa. Je to takový návrat ke kořenům, odklon od naší lehce přetechnizované doby, a pokud někoho mé obrázky potěší a pohladí po duši, činí mě to šťastnou.

Projeví-li organizátoři zájem, představuje autorka svá díla na výstavách, samostatně, nebo společně s jinými výtvarníky. V posledních dvaceti letech se zúčastnila přibližně deseti výstav pořádaných především ve slováckých obcích. Vystavovala také v zahraničí ve finských městech Kotka (2006) a Hamina (2013).

Foto: Eva Horáková