Strážnický modrotisk - Nositel tradice

Jsme rodinná dílna věnující se výrobě modrotisku více než 110 let. Provozovnu navazující na místní modrotiskařskou tradici založil Cyril Joch a na jejím chodu se v současnosti podílí pátá generace. Výrobního procesu se účastní také pracovníci rodinně nespříznění, pocházející však ze Strážnice a okolního regionu.

Produkty dílny Strážnický modrotisk vycházejí z tradice, zároveň se však přizpůsobují moderní době a současným požadavkům zákazníka. Jedná se výhradně o ruční práci s obzvláštním důrazem kladeným na kvalitu. Pracujeme s tradičními regionálními vzory i motivy navrženými výtvarníky Ústředí lidové umělecké výroby, ÚLUV, popřípadě jinými umělci. To určuje originalitu a jedinečnost strážnického modrotisku. Zakoupením našich produktů získáte nejen esteticky hodnotné výrobky, ale zároveň tak podpoříte snahy o uchování a rozvoj kulturního dědictví naší země.

ocenění