Antonie Dostálková

Dlouholetá pedagožka výtvarného oboru na Lidové škole umění, později Základní umělecké škole, v Uherském Hradišti Antonie Dostálková se k modrotiskové tvorbě dostala zajímavou cestou. Svým žákům se snažila přiblížit grafickou techniku linorytu, které je vlastní, stejně jako modrotisku, negativní způsob tvorby vzoru. Velmi blízká jí byla činnost Ústředí lidové umělecké výroby, které se v rámci svého pracoviště v Uherském Hradišti zhotovování modrotisku věnovalo. Myšlenkou této organizace, kdy byl odkaz tradiční rukodělné výroby dále umělecky rozvíjen, se proto řídila i při výuce svých žáků. Viděla v ní nejlepší způsob, jak děti přivést k výtvarnému umění. Zvolila tak stejný přístup, jaký se uplatňuje při hudební výchově. Malé děti se seznamují nejprve s lidovými písněmi, jejichž podání je jim nejbližší, a až poté pronikají do světa umělé hudby.

Po navázání kontaktu s výtvarnicí Ústředí lidové umělecké výroby Arnoštkou Eberhardovou se Antonie Dostálková začala příležitostně věnovat navrhování modrotiskových vzorů, které se uplatnily na výstavách či nových výrobcích modrotiskových dílen. V této činnosti výtvarnice neustala ani po zániku Ústředí lidové umělecké výroby, kdy navázala spolupráci přímo s dílnou Jochových, její tvorbu je možné spatři také na různorodých výstavách.

Ve své tvorbě se výtvarnice inspiruje pozorováním přírody i návraty do dětství. K nanášení rezervy používá štětce, tiskátka, trubičku i šablony. Když není pop, skládá obrázky z především modrotiskových odstřižků.

Foto: Antonie Dostálková