Ocenění

2018 – zápis statku BLAUDRUCK / MODROTISK / KÉKFESTÉS / MODROTLAČ, rezervážní ruční tisk a barvení indigem v Evropě na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO

  

Na tomto světovém reprezentačním seznamu UNESCO je zapsáno a ohodnoceno umění výroby evropského modrotisku. Jedná se o nejvyšší stupeň ocenění, kterého může určitý projev tradiční kultury dosáhnout. Zápis je společný pro ty evropské země, kde ještě fungují dílny zhotovující modrotisk. Jsou jimi Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rakousko a Německo.

Negativní, rezervážní vzorování látek a jejich barvení v indigu je rozšířeno v různých částech světa. V Evropě však tato technika za dobu svého více než třísetletého vývoje nabyla velmi výrazné podoby. Technologie vypracovaná evropskými modrotiskaři umožňuje vytvářet i velmi jemné ostré motivy v několikabarevném provedení. Výjimečné je i množství a bohatost vzniklých modrotiskových vzorů, které vycházejí z evropské slohové módy nebo nabývají zcela regionálních podob. Vzhled i užití modrotisku se kontinuálně vyvíjí a přizpůsobuje i současnému životnímu stylu. Díky zájmu široké veřejnosti a kreativitě modrotiskařů, profesionálních návrhářů i jiných odborných pracovníků má modrotisk perspektivu vývoje do budoucna.

2014 - zápis technologie výroby modrotisku do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky v roce 2014

 

František Joch, Strážnice

Uvedený seznam je národní podobou celosvětového Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Cílem tohoto seznamu a aktivit UNESCO je zviditelnit a podporovat výjimečné, avšak velmi křehké projevy nemateriální povahy přispívající ke kulturní rozmanitosti naší planety.

Zápis jevu do národního seznamu nehmotného kulturního dědictví je prvním stupněm a podmínkou pro zápis do seznamu světového. Pro to, aby byla Technologie výroby modrotisku do národního seznamu zapsána, musí splňovat stanovená kriteria. Oceňovány jsou znalosti a dovednosti výrobců českého modrotisku. V současnosti jimi jsou pracovníci dvou posledních modrotiskových dílen - Danzingerových v Olešnici na Moravě a Jochových ve Strážnici. Díky nim a jejich ochotě dále v oboru pracovat zůstane toto tradiční řemeslo, jehož umění se po staletí předává z generace na generaci, zachováno i do budoucna.

Výroba modrotisku je jedinou tradiční tiskařskou a barvířskou technikou zdobení látek, která se ze své podstaty v nezměněné podobě kontinuálně uchovala až do současnosti. Její originalita a ojedinělost spočívá ve vzorování, které je dáno historickým vývojem tkaniny a technologií, jež zároveň určuje nenahraditelný odstín modré vytvořený indigovým barvivem.

V minulosti se modrotisk používal především na krojích venkovských obyvatel, které měly v každém regionu jinou podobu. Stejně tak se v různých oblastech užívaly jiné modrotiskové vzory. S těmito pestrými a originálními motivy ve druhé polovině 20. století dále pracovala československá organizace Ústředí lidové umělecké výroby, která vycházela z  tradiční podoby modrotisku, a zároveň reagovala na dobový způsob života a módu. Výroba modrotisku pod vedením této organizace byla ve střední Evropě ojedinělá. Na její odkaz je navazováno i nyní. Vzhledem ke specifické technologii vyžaduje výroba modrotisku speciální vybavení, odborné znalosti a dlouholetou praxi. Tyto faktory znesnadňují získávání nových pracovníků a obnovu již zaniklých dílen. Také to činí provoz stávajících modrotiskových provozoven vzácným.

Hodnota a potenciál současné výroby modrotisku u nás spočívá hned v několika rovinách. Tvorbou pro folklorní soubory a jednotlivce se dílny výrazně podílí na uchovávání tradičních oděvů jednotlivých regionů nejen v České republice, ale i na Slovensku. Široká nabídka praktického i dekorativního zboží obou modrotiskových dílen je přístupná okruhu různorodých zákazníků. Vedle praktičnosti přináší také kulturní a estetickou hodnotu. Modrotisk nabízí široké pole působnosti také v oblasti výtvarné a návrhářské.


Jan Mička, Strážnice

Otec a syn Jiří Danzingerovi, Olešnice

Jaroslava Danzingerová, Olešnice


    Foto Jana Mičky: Violka
    Foto Danzingerových: archiv rodiny Danzingerovy
Viz: Návrhový a evidenční list nemateriálního statku tradiční lidové kultury pro Technologii výroby modrotisku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.

2004 - udělení titulu Nositel tradice lidových řemesel

V roce 2004 byl modrotiskaři Františku Jochovi udělen titul Nositel tradice lidové výroby. Cílem tohoto programu je ocenit a zviditelnit tvůrce, jejichž práce vychází z tradice a kteří své umění předávají také dalším generacím. Jejich dílo musí dosahovat stanovené technické úrovně a originality. Titul je udělován ministerstvem kultury ČR.

Zároveň s ohodnocením byla Františku propůjčena ochranná známka Nositel tradice sloužící k označování jeho výrobků. Tím je zaručena kvalita a řemeslná hodnota zhotovených předmětů.

2017 - udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje

V roce 2017 byl modrotiskaři Františku Jochovi udělen titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje. Titul na krajské úrovni navazuje na celostátního ocenění Nositel tradice lidové výroby. Určen je osobám, které dokonale ovládají dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby a přiměřeně svým možnostem předávají svoje znalosti a prezentují své výrobky na veřejnosti.

Jsme také nositeli regionální značky Tradiční výrobek Slovácka.

Cílem stejnojmenného projektu je prezentace regionu prostřednictvím jeho specifik a podpora tradičních výrobků a výrobců.