O nás

Modrotiskové výrobky dílny Jochových vycházejí z tradice, zároveň se však přizpůsobují moderní době a současným požadavkům zákazníka. Jedná se výhradně o ruční práci s obzvláštním důrazem kladeným na kvalitu.

Rodinná dílna pokračující ve své více než stoleté činnosti pracuje s tradičními regionálními vzory i unikátními motivy navrženými výtvarníky Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)*. Tím je zaručena originalita a jedinečnost strážnického modrotisku. Zakoupením našich produktů získáte nejen esteticky hodnotné výrobky, ale zároveň tak podpoříte snahy o uchování a rozvoj kulturního dědictví naší země.

* Tato československá organizace se začala formovat mezi léty 1945-1957, její česká složka zanikla rokem 1995. Cílem ÚLUVu bylo uchovat a dále rozvíjet lidovou uměleckou výrobu, kdy vzniklé výrobky měly vycházet z tradice, a zároveň se přizpůsobit současným podmínkám. Součástí této organizace byla v uvedeném období také strážnická dílna Jochových.

Modrotisk

Modrotisk je tradiční textilie, k jejíž výrobě se užívá speciální technologie.

Na bílé plátno se nejprve pomocí dřevěných forem natiskne rezervážní hmota s libovolnými motivy. Látka se poté barví v indigové lázni, jejíž základní složka, indigo, dává modrotisku charakteristickou modrou barvu. Zabarvená látka se nakonec pere v slabém roztoku kyseliny sírové, čímž se odstraní rezervážní hmota a objeví se doposud skrytý jasně bílý vzor. Rezervážní hmota zároveň látku chemicky ošetří, takže i při opakovaném praní modrotisku se bílý vzor nezabarví.

Specifika strážnického modrotisku

Bližší informace o činnosti strážnické modrotiskové dílny Jochových, o její historii, rozmanitosti i perspektivách její práce se dočtete v článku Modrobiele bohatstvo zo Srážnice, který vyšel v roce 2014 ve 3. čísle časopisu Remesla, umenie, dizajn. Časopis vydává Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave.

Modrobiele bohatstvo zo Strážnice.pdf (5,3 MB)

Ocenění

Nositel tradice lidových řemesel

V roce 2004 byl modrotiskaři Františku Jochovi udělen titul Nositel tradice lidové výroby. Cílem tohoto programu je ocenit a zviditelnit tvůrce, jejichž práce vychází z tradice a kteří své umění předávají také dalším generacím. Jejich dílo musí dosahovat stanovené technické úrovně a originality. Titul je udělován ministerstvem kultury ČR.

Zároveň s ohodnocením byla Františku propůjčena ochranná známka Nositel tradice sloužící k označování jeho výrobků. Tím je zaručena kvalita a řemeslná hodnota zhotovených předmětů.

Zápis technologie výroby modrotisku do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky v roce 2014


František Joch, Strážnice

Uvedený seznam je národní podobou celosvětového Reprezentačního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO, kde je za Českou republiku zapsán například Slovácký verbuňk, Jízda králů či Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku. Cílem tohoto seznamu a aktivit UNESCO je zviditelnit a podporovat výjimečné, avšak velmi křehké projevy nemateriální povahy přispívající ke kulturní rozmanitosti naší planety.

Zápis jevu do národního seznamu nehmotného kulturního dědictví je prvním stupněm a podmínkou pro zápis do seznamu světového, o což budou modrotiskové dílny ve spolupráci s odbornými organizacemi v budoucnu usilovat.

Pro to, aby byla Technologie výroby modrotisku do národního seznamu zapsána, musí splňovat stanovená kriteria. Oceňovány jsou znalosti a dovednosti výrobců českého modrotisku. V současnosti jimi jsou pracovníci dvou posledních modrotiskových dílen - Danzingerových v Olešnici na Moravě a Jochových ve Strážnici. Díky nim a jejich ochotě dále v oboru pracovat zůstane toto tradiční řemeslo, jehož umění se po staletí předává z generace na generaci, zachováno i do budoucna.

Výroba modrotisku je jedinou tradiční tiskařskou a barvířskou technikou zdobení látek, která se ze své podstaty v nezměněné podobě kontinuálně uchovala až do současnosti. Její originalita a ojedinělost spočívá ve vzorování, které je dáno historickým vývojem tkaniny (v českých modrotiskových dílnách se pracuje jak s motivy odrážejícími stylovou módu 18. století, tak například i s moderními abstraktními vzory) a technologií, jež zároveň určuje nenahraditelný odstín modré vytvořený indigovým barvivem.

V minulosti se modrotisk používal především na krojích venkovských obyvatel, které měly v každém regionu jinou podobu. Stejně tak se také v různých oblastech užívaly jiné modrotiskové vzory. S těmito pestrými a originálními motivy ve druhé polovině 20. století dále pracovala československá organizace Ústředí lidové umělecké výroby, která vycházela z  tradiční podoby modrotisku, a zároveň reagovala na dobový způsob života a módu. Výroba modrotisku pod vedením této organizace byla ve střední Evropě ojedinělá. Na její odkaz je navazováno i nyní. Vzhledem ke specifické technologii vyžaduje výroba modrotisku speciální vybavení, odborné znalosti a dlouholetou praxi. Tyto faktory znesnadňují získávání nových pracovníků a obnovu již zaniklých dílen. Také to činí provoz stávajících modrotiskových provozoven vzácným.

Hodnota a potenciál současné výroby modrotisku u nás spočívá hned v několika rovinách. Tvorbou pro folklorní soubory a jednotlivce se dílny výrazně podílí na uchovávání tradičních oděvů jednotlivých regionů nejen v České republice, ale i na Slovensku. Široká nabídka praktického i dekorativního zboží obou modrotiskových dílen je přístupná okruhu různorodých zákazníků. Vedle praktičnosti přináší také kulturní a estetickou hodnotu. Modrotisk nabízí široké pole působnosti také v oblasti výtvarné a návrhářské.

Neopomenutelný význam modrotiskové výroby spočívá v oblasti naučné a vzdělávací. Prostřednictvím exkurzí má široká veřejnost možnost seznámit se s historií a postupem modrotiskové výroby. Návštěvníkům textilních a výtvarných škol spolu s historickými obory poskytují obě dílny bohatý studijní materiál.

Viz: Návrhový a evidenční list nemateriálního statku tradiční lidové kultury pro Technologii výroby modrotisku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.


Jan Mička, Strážnice

Otec a syn Jiří Danzingerovi, Olešnice

Jaroslava Danzingerová, Olešnice

Foto Jana Mičky: Violka
Foto Danzingerových: archiv rodiny Danzingerovy

 

Jsme nositeli značky Tradiční výrobek Slovácka.