Jana Kubínová

Po ukončení studia začala Jana Kubínová působit v Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti jako návrhářka užitných a dekorativních výrobků z přírodních pletiv a modrotisku. Při tvorbě modrotiskových vzorů na rozdíl od své předchůdkyně Arnoštky Eberhardové, která se výrazně inspirovala lidovými motivy, upřednostňovala volnější autorský projev. Její návrhy byly ve většině uplatňovány na filmtiskařských šablonách, které umožnovaly tisk několika variant jednoho motivu ve velmi jemném provedení.

Po zániku ÚLUVu v polovině 90. let 20. století se Jana Kubínová osamostatnila a nyní tvoří pod vlastní značkou „Jana K.“. Zabývá se textilní tvorbou z přírodních materiálů (bavlna, len, hedvábí) s pozitivním tiskem a s využitím techniky modrotisku. Modrotiskové vzory vznikají kresbou z volné ruky a jsou uplatňovány především na interiérovém zboží (přehozy na lůžka, prostírky, ubrusy) a oděvech jednoduchých střihů, založených především na výtvarném pojetí textilie.

www.blueprint.cz/index1.php,  www.fler.cz/blueprin t

Foto: Jana Kubínová

Fotogalerie

Záznamy: 1 - 5 ze 15
1 | 2 | 3 >>

Antonie Dostálková

Dlouholetá pedagožka výtvarného oboru na Lidové škole umění, později Základní umělecké škole, v Uherském Hradišti Antonie Dostálková se k modrotiskové tvorbě dostala zajímavou cestou. Svým žákům se snažila přiblížit grafickou techniku linorytu, které je vlastní, stejně jako modrotisku, negativní způsob tvorby vzoru. Velmi blízká jí byla činnost Ústředí lidové umělecké výroby, které se v rámci svého pracoviště v Uherském Hradišti zhotovování modrotisku věnovalo. Myšlenkou této organizace, kdy byl odkaz tradiční rukodělné výroby dále umělecky rozvíjen, se proto řídila i při výuce svých žáků. Viděla v ní nejlepší způsob, jak děti přivést k výtvarnému umění. Zvolila tak stejný přístup, jaký se uplatňuje při hudební výchově.  Malé děti se seznamují nejprve s lidovými písněmi, jejichž podání je jim nejbližší, a až poté pronikají do světa umělé hudby.

Po navázání kontaktu s výtvarnicí Ústředí lidové umělecké výroby Arnoštkou Eberhardovou se Antonie Dostálková začala příležitostně věnovat navrhování modrotiskových vzorů, které se uplatnily na výstavách či nových výrobcích modrotiskových dílen. V této činnosti výtvarnice neustala ani po zániku Ústředí lidové umělecké výroby, kdy navázala spolupráci přímo s dílnou Jochových, její tvorbu je možné spatři také na různorodých výstavách. 

Ve své tvorbě se výtvarnice inspiruje pozorováním přírody i návraty do dětství. K nanášení rezervy používá štětce, tiskátka, trubičku i šablony. Když není pop, skládá obrázky z především modrotiskových odstřižků.

Foto: Antonie Dostálková

Fotogalerie

Eva Horáková

Eva Horáková své výtvarné nadání rozvíjí od dětství. Již tehdy se na Lidové škole umění pod vedením své oblíbené učitelky Antonie Dostálkové seznámila s technikou modrotiskové tvorby. S modrotiskem dále pracovala v rámci studia na Pedagogické fakultě v Brně a poté s dětmi ve výtvarných kroužcích na Základní a Základní umělecké škole v Uherském Hradišti.

Potřeba uměleckého vyjádření přinášející radost a odreagování vede Evu Horákovou k práci s modrotiskem: Po jejím ukončení [vysoké školy] jsem si tvořila modrotisky jen tak pro radost „do šuplíku“ Od té doby mě to neopustilo. Čas od času propadám „modrotiskovému šílenství“. Láká mě kreslit nejen na bílé plátno, ale využívám i barevného podkladu pro doladění námětu či atmosféry. Obrázky jsou tvořeny z volné ruky tenkým štětcem, někdy doplněné otisky listů nebo malých gumových tiskátek. Občas je dotvářím i po vybarvení. Podle námětu zvýrazňuji některé drobné části, např. zlatou konturou nebo červeným fixem na látku.

Ve své tvorbě se často inspiruji tradicí lidového umění, světem pohádek a vytvářím si svůj vlastní „vnitřní soukromý vesmír“, do kterého čas od času nechám během mých výstav nahlédnout i ty, kterým je blízké podobné vnímání světa. Je to takový návrat ke kořenům, odklon od naší lehce přetechnizované doby, a pokud někoho mé obrázky potěší a pohladí po duši, činí mě to šťastnou.

Projeví-li organizátoři zájem, představuje autorka svá díla na výstavách, samostatně, nebo společně s jinými výtvarníky. V posledních dvaceti letech se zúčastnila přibližně deseti výstav pořádaných především ve slováckých obcích. Vystavovala také v zahraničí ve finských městech Kotka (2006) a Hamina (2013).

Foto: Eva Horáková

Ludvík Vašina

Královéhradecký sochař, malíř a grafik Ludvík Vašina (1936 – 2007) vynikal především v oblasti medailérské tvorby, na kterou se soustřeďoval od 80. let. Díky rodinné spřízněnosti s Jochovými se umělec věnoval také navrhování modrotiskových motivů, v nichž se odráží jeho všestranné zaměření. Uplatňovány jsou na interiérovém zboží strážnické dílny.

Při tvorbě vzorů se inspiroval lidovými motivy, mezi něž se zařadil i strážnický ornament (ubrus kohoutci). Ve své tvorbě se dokázal přizpůsobit dětem a nevyhýbal se ani náboženským tématům.

Cimbálová muzika DANAJ

Cimbálová muzika Danaj s uměleckou vedoucí Magdalenou Múčkovou se zaměřuje především na písňové bohatství Strážnicka. Je však otevřená všemu, co může být pro prezentaci tradiční hudby a zpěvu zajímavé, nové a přínosné. Také po hudební stránce je její poslech zážitkem.

I tato muzika se nechala inspirovat strážnickým modrotiskem. Ústředním motivem obalu multimediálního CD/CD-ROM s názvem V dobrém sme sa zešli je stylizovaný pták podobající se dudkovi. Vzor po způsobu lidové tvorby navrhla v době činnosti ÚLUVu Arnoštka Eberhardová. Grafické zpracování tohoto motivu, o něž se zasloužili Magdalena a Matěj Říční, je doplněno modrotiskovým výřezem téhož vzoru.

CD představuje lidové písně z různých regionů i časových období, které členy cimbálové muziky nějakým způsobem oslovily.

Fotogalerie

Jana Miškeříková

Jana Miškeříková ke své tvůrčí práci využívá rozmanité materiály a techniky mezi něž zařadila i modrotisk. K prvním výtvorům patří modrotiskové brože a ručně malovaná kakemona s motivem strážnické věže. V poslední době se autorka technice začala věnovat intenzivněji. Ve snaze vytvořit alternativu k tradičním vzorům a podpořit modrotiskové řemeslo navrhuje pod značku Pineapple Blue originální výrobky. Vzory jsou tištěny ručně za pomoci razítek, netradiční je také sytost indigové modři, která je záměrně o odstín světlejší. Výrobky mají podobu aktuálního užitného zboží blízkého především mladé generaci.

https://www.fler.cz/pineapple-blue, https://www.facebook.com/Pineapple-Blue-1192015657503501/?fref=ts

Foto: Jana Miškeříková

Fotogalerie

Záznamy: 16 - 16 ze 16
<< 1 | 2 | 3 | 4