PETRA (GUPTA) VALENTOVÁ


Foto: Lucie Vysloužilová

Multimediální umělkyně Petra (Gupta) Valentová se k tradičním textiliím dostala skrze svého muže pocházejícího z Rádžasthánu v severozápadní Indii. Zde začala spolupracovat s místními komunitami věnujícími se dřevotisku. Cílem jejího projektu není ohromující design, ale hledání cesty, jakým způsobem může současný výtvarník pracovat s tradičními textilními řemesly, aniž by docházelo k deformování techniky i vzájemných vztahů mezi zúčastněnými aktéry. Jak vytvořit dílo po všech stránkách vyvážené (z hlediska etického, ekologického, estetického, technologického) a harmonické. Zvoleným přístupem se hlásí ke slow fashion.

Zpočátku se Petra věnovala pouze indickému dřevotisku. Tak je označován tisk dřevořezbovými formami, který je v oblasti Džajpuru nejrozšířenějším a nejstarším způsobem ručního tisku, jemuž se věnuje nejchudší část obyvatel. Termín v sobě zahrnuje pozitivní, leptaný i negativní tisk, jehož součástí je dabu-indigo, tisk krycí rezervou dabu a barvení indigem. To ji přivedlo na myšlenku zahrnout do projektu také český modrotisk a porovnat možnosti stejných technik vyvíjejících se ale ve výrazně odlišném prostředí.

Stěžejní je pro textilní návrhářku práce s indickou dřevotiskovou komunitou v Bagru podle zásad co-designu (kolaborativního designu), který zapojuje do tvůrčího procesu rovnocenně všechny zúčastněné složky a zajišťuje jim odpovídající finanční ohodnocení. Tento přístup je aktuální zejména v zemích třetího světa, kde textilní řemeslníci často pracují přes zprostředkovatele za minimum, výkon provádějí na zakázku a profitují z něj pouze designerské značky. Petra pro sestavenou skupinou tiskařek pořádá honorované workshopy, v rámci nichž společně pracují na návrzích nových vzorů respektujících místní tradici a estetické cítění účastnic. Podle vybraných návrhů místní výrobci zhotovují formy, jimiž se původním způsobem tisknou a barví látky, které se dále užívají k výrobě novodobých užitých předmětů. Indickým ženám je autorství motivů přiznáno a ohodnoceno autorskými provizemi z prodeje.

Petra se zároveň věnuje vlastní tvorbě. Spolupracuje s nezávislými návrháři a umělci v ČR, Indii i USA. Zaměřuje se jak na indický dřevotisk, tak na český modrotisk.

Autorská metráž Petry (Gupta) Valentové

V této kategorii se nachází: